KOREKTNOST, PROFESIONALNOST IN SPOŠTLJIV ODNOS DO STRANK

ARH Elektromehanika d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
8273 Leskovec pri Krškem


T: 07 49 04 300
F: 07 49 04 306
E-mail: elektro.arh@siol.net

Vprašate nas lahko karkoli

Reference

Podjetje si je pridobilo ugled s prizadevanjem za stalno visoko kakovost storitev, z izpopolnjevanjem opreme ter izobraževanjem kadrov, s korektnim odnosom do naročnikov in z upoštevanjem dogovorjenih rokov.

Naj naši poslovni partnerji povedo svojo zgodbo:


POSLOVNI, TRGOVSKI IN STANOVANJSKI OBJEKTI

 • Trgovina Spar Krško, Brežice, Šentjernej, Sevnica
 • PSO Kare -Trobentica Brežice
 • PSO stanovanjski  kompleks  Šentjernej
 • Knjižnica CKŽ 47
 • Kostak Krško – upravna stavba
 • PSO  Krško
 • Galerija Božidar Jakac Kostanjevica,vsa infrastruktura, vse zbirke
 • Velas – trgovina Slovenska vas
 • Glasbena šola Krško
 • Okrožno sodišče v Krškem,
 • Agencija za plačilni promet Krško,
 • Letališče Cerklje – Kotlovnica, objekti B,C
 • Stanovanjski objekti Valvazorjevo nabrežje 9 in 10 Krško
 • Poslovni kompleks  CKŽ 47
 • Bloki  E in D,  Kovinarska ul. Krško,
 • ZZSZ Bohoričeva 7, Krško
 • Trgovski Objekt Interšafar –Slovenska Vas
 • Europolimer –Šmarje pri Jelšah
 • Ekten Krško
 • N.C. Krško
 • Steklarstvo Resnik –Brusilnica s pisarnami
 • Tanin Sevnica
 • Trgovina Tuš Krško
 • Resistec –Kostanjevica  Uprava , Proizvodnja
 • Objekti Nek Krško d.o.o.
 • Sortirnica odpadkov-Stari grad –KRŠKO
 • Proizvodni objekt –Krovstvo Tršinar
 • Trobentica Brežice
 •  Celovita prenova gradu Rajhenburg
 • Nadomestne hiše GEN-energija
 • TP Kalce Naklo z namakalnim sistemom
 • Policijska postaja Šentjernej
 • Farme Ihan-Farma Pristava

BENCINSKI SERVISI

 • Bencinski servisi OMV Istrabenz d.o.o.: Senovo, Brežice, Krško, Črnomelj, Trebnje, Grosuplje, Lukovica, Novo mesto, Obrežje
 • Bencinski servisi PETROL d.d. Ljubljana: novo mesto – Seidlova ul., novo mesto – Žabja vas,
 • Brežice III

Vodovodni sistemi:fekalna črpališča - KOSTAK KRŠKO/ Kop Brežice:

 • vodovod Rore Krško,
 • vodovod  Kostanjevica,
 • vodovod  Raka,
 • vodovod  Podbočje,
 • vodovod  Mokrice,
 • vodovod  Sromlje,
 • vodovod  Pavlova vas Bizeljsko., I. faza
 • vodovod Studenec
 • fekalna črpališča Krško

JAVNA RAZSVETLJAVA

 • Dolenja vas - regionalna cesta,
 • Brestanica –Elektrarniška ulica, Pot na ribnik,
 • Senovo - Titova cesta, Kolonija, Sprehajalna pot
 • Vrhovo - regionalna cesta
 • Radeče -Trg, Cesta ob Savi, Obvoznica
 • Brežice -Železniška postaja,OMV,
 • Krško -Rostoharjeva ulica ,Tončke Čečeve, Aškerčeva, C.K.Ž.,Most,Tržnica, Strma pot, Kremen,
 • Vasi v občini Krško - Vrbina, Pleterje, Raztez, Črneča Vas, Planina , Dol, Hrastje, Senuše, Veliki Trn, Ravni,Leskovec, Drnovo, Vel. vas, Mraševo, Gradnje, Mladje,
 • Kostanjevica- mestno jedro, Galerija Božidar Jakac,
 • Plato NEK Krško
 • Stadion Matije Gubca Krško
 • Rondo Drnovo
 • Brege
 • Drnovo
 • Staro mestno jedro Krško
 • Energetska sanacija J.R. Krško-vse faze
 • Nasip ob potočnici /HE Krško
 • Uskladitev z odlokom o svetlobnem onesnaževanju –VIPAP d.d.
ARH Elektromehanika d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
8273 Leskovec pri Krškem
T: 07 49 04 300
F: 07 49 04 306
elektro.arh@siol.net
© 2022 - Arh Elektromehanika d.o.o. - Vse pravice pridržane. 5ka. Agencija